Do začátku konference zbývá: 40 let 121 dnů 4 hodiny 44 minut 21 vteřin

KONFERENCE ČESKO NA KŘIŽOVATCE
ZA ÚČASTI PŘEDSEDY VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY PETRA FIALY ODHALTE VIZE A STRATEGIE NA PŘÍŠTÍCH 30 LET

  • Rozproudili jsme celospolečenskou debatu: Česko potřebuje novou národní vizi a strategii.

  • Identifikovali jsme osm oblastí, do kterých mají zamířit strategické investice.

  • Na čem se pracuje a jakým hrozbám bude ekonomika brzy čelit?

Po úspěšné konferenci Česko na křižovatce – Vize a strategie pro dalších 30 let v září 2023, na níž vystoupil se svým pohledem na Restart Česka předseda vlády Petr Fiala, organizátoři uspořádali 12. června 2024 již druhý ročník konference Česko na křižovatce, kde zhodnotili dosavadní pokrok ve strategických investičních oblastech za poslední měsíce.

Česko potřebuje novou vizi a strategii, jak zůstat a dlouhodobě patřit mezi nejúspěšnějšími státy v Evropě i na světě. Je naší povinností takovou vizi a strategii společně s představiteli státu a s dalšími podnikatelskými, zaměstnavatelskými, ale i odborovými organizacemi připravit, prosadit a začít realizovat.

Proto se podnikatelské a zaměstnavatelské organizace a podnikatelské iniciativy spojily, aby upozornily na dlouhodobé problémy, které brzdí českou ekonomiku, aby společně identifikovaly hrozby a příležitosti, které před námi stojí. Spojili jsme síly, abychom deklarovali společnou a jednoznačnou vůli pomoci Česku zpátky na vrchol. Podnikatelům jednoduše na budoucnosti Česka záleží.

8 PRIORIT PRO ČESKOU REPUBLIKU

Identifikovali jsme osm klíčových oblastí pro strategické investice, které jsme rozdělili na „tvrdé“ a „měkké“ investiční oblasti.

Jsou to strategické investice, které musíme učinit, abychom nabrali novou sílu a energii a musí je dílem učinit stát a dílem soukromý sektor. K tomu musíme vytvořit jasné, předvídatelné a dlouhodobě udržitelné podmínky, které budou platit přes několik volebních období. Neobejdeme bez odvážných legislativních a exekutivních kroků, které by měly být učiněny v co nejkratší době. Na ně pak budou přirozeně navazovat kroky v soukromém sektoru.

S tím souvisí diskuse o finančních nárocích na veřejné investice do dvou klíčových strategických oblastí, a to do dopravní a energetické infrastruktury. Zároveň se také musí mluvit o způsobu financování takového dlouhodobého investičního programu. Musíme hledat takové cesty, které udrží naše veřejné finance zdravé, ale zároveň nám umožní v následujících 10-15 letech provést masivní investiční skok. K tomu mohou svými možnostmi a zkušenostmi přispět finanční instituce, ať už se jedná o banky, pojišťovny nebo penzijní společnosti. Vytvoření otevřené a transparentní spolupráce mezi státem a soukromým sektorem je nezbytností.

Měli bychom být také součástí evropské energetické, dopravní a datové infrastruktury. Nesmíme dopustit, abychom byli „objížděni“, protože by nás to mohlo uvrhnout do ekonomické a společenské izolace. Proto by se naše politická reprezentace měla aktivně angažovat v jednáních na úrovni EU, ale i bilaterálně pro zajištění této naší jedinečné a strategické polohy uprostřed kontinentu.

Na investice v klíčových oblastech by měly navázat investice v některých nových průmyslových oblastech, které budou do budoucna ovlivňovat rozvoj ekonomiky a společnosti, ale budou také hrát čím dál větší roli v oblasti zajištění naší suverenity a bezpečnosti. Proto je nezbytné podporovat obnovení, posílení, a i přivedení výroby v oblasti čipů/polovodičů, umělé inteligence, využití vodíku, malých modulárních reaktorů, obranného a bezpečnostního průmyslu, ale také třeba v oblasti farmacie.

 I VY SE MŮŽETE STÁT SPOLEČNĚ S NÁMI MOTOREM ČI SOUČÁSTÍ VIZE A STRATEGIE NA DALŠÍCH 30 LET PRO ÚSPĚŠNÉ A KONKURENCESCHOPNÉ ČESKO.


program konference

08:00-09:00

Registrace účastníků a hostů

09:00-9:50

ÚVODNÍ VYSTOUPENÍ

Zahájení konference: Zdeněk Zajíček a Jan Rafaj

Vystoupení předsedy vlády ČR: Petr Fiala

10:05-12:10

TRH PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE, BYROKRACIE (MĚKKÉ INVESTICE)

Zhodnocení realizovaných kroků od konference v září 2023: Jiří Horecký, Martin Jahn

Reakce zástupců vlády: Marian Jurečka, Mikuláš Bek, Marek Ženíšek

Panelová diskuze za účasti: Bohdan Wojnar, Martin Wichterle, Pavel Ševčík, Jana Havrdová, Alexandra Kala, Daniel Krutý

12:25-14:30

ENERGETICKÁ, DATOVÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA, BYDLENÍ (TVRDÉ INVESTICE)

Zuzana Krejčiříková, Miroslav Zámečník, Juraj Šedivý

Reakce zástupců vlády: Martin Kupka, Edvard Kožušník

Panelová diskuze za účasti: Vladimír Budinský, Dean Brabec, Jiří Nouza, Martin Orgoník

14:40-14:50

SHRNUTÍ A ZÁVĚRY

Zdeněk Zajíček a Jan Rafaj

konferenci moderuje: Michala Hergetová

Cena konference: 2 490,00Kč bez DPH

Organizátoři

PARTNERSKÉ ORGANIZACE

Články

Potřebujeme dlouhodobou vizi

13. 6. 2024

Číst článek

S ai firmy zatím příliš nepracují, ukázal průzkum

  1. 5. 2024

Číst článek

česko v roce 2029: Vize hospodářské politiky 5

15.5. 2024

Číst článek

Daňové změny pro příznivé investiční a podnikatelské prostředí

  1. 4. 2024

Číst článek

Svaz průmyslu spustil web o zelené transformace

  1. 12. 2023

Číst článek

Navýšení kvót na kvalifikované pracovníky ze zahraničí pomůže firmám dokončit zakázky a posílí příjmy státního rozpočtu

18.10.2023

Číst článek

Komora chce zrušit knihu jízd. Rozlišování pracovních a soukromých cest firmy zatěžuje

10.10.2023

Číst článek

zdeněk zajíček: Obíhat úřady musí data, nikoliv podnikatelé. Jednotné měsíční hlášení je první skvělý krok

15.9.2023

Číst článek

Analýza: Úroveň českého školství se propadá pod evropský průměr

  1. 9. 2023

Číst článek

Zdeněk Zajíček: Česko se ocitlo v „pasti středních příjmů“. Zpomalí růst mezd i životní úroveň

  1. 8. 2023

Číst článek

Analýza Hospodářské komory: Stát musí přijít s novou bytovou strategií. Bez ní se bude nedostupnost bydlení dále prohlubovat

  1. 8. 2023

Číst článek/

Hospodářská komora: Prosperitu a stabilitu státu bude limitovat nedostatek pracovníků

  1. 8. 2023

Číst článek

Místo konání

O2 universum, Praha,

Českomoravská 2345/17,
190 00 Praha 9 – Libeň

Ke stažení z konference 12. 6. 2024

Dopolední blok

TRH PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE, BYROKRACIE ( MĚKKÉ INVESTICE)

BUDOUCNOST TRHU PRÁCE V ČR

1. Jiří Horecký

ČESKO JAKO INOVATIVNÍ ZEMĚ

2. Martin Jahn

TRH PRÁCE MODERNÍ, FLEXIBILNÍ A UDRŽITELNÝ

3. Marin Jurečka

TRH PRÁCE NA PRAHU NOVÉ ÉRY

4. Bohdan Wojnar

ČESKU CHYBÍ VYSOKOŠKOLSKY VZDĚLANÍ LIDÉ

5.Martin Wichterle

ŘEMESLA A TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

6. Pavel Ševčík

JAK NA MODERNIZACI VZDĚLÁVÁNÍ? SPOLEČNĚ

7. Jana Havrdová

POTŘEBUJEME SPOLUPRÁCI MEZI VĚDOU A BYZNYSEM

8.Alexandra Kala

INVESTICE? VĚDA! VÝZKUM! INOVACE! V TOM JSME ZAJEDNO!

9.Daniel Krutý

ODpolední blok

ENERGETICKÁ, DATOVÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA, BYDLENÍ (TVRDÉ INVESTICE)

ENERGETIKA: PRIORITNÍ OBLASTI STRATEGICKÝCH INVESTIC

1.Zuzana Krejčiříková

PROČ INVESTOVAT DO INFRASTRUKTURY?

2.Miroslav Zámečník

NEZAPOMNĚLI JSME NA KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURU?

3.Juraj Šedivý

ENERGETIKA, DATOVÁ INFRASTRUKTURA

4.Edvard Kožušník

DOPRAVNÍ INFRASTUKTURA, STAVEBNICTVÍ

5.Jiří Nouza

DIGITÁLNÍ INFRASTRUKTURA

6.Martin Orgoník

JAK NASTARTOVAT EKONOMIKU ČR?

7.Dean Brabec

fotogalerie z konference 12. 6. 2024

Archiv akcí

Datum konání

Název akce

Odkaz

1.9.

Česko na křižovatce

zobrazit

Kontakty

Pro média

press@komora.cz

Organizátor

hrdinova@komora.cz