Do začátku konference zbývá: 40 let 121 dnů 4 hodiny 44 minut 21 vteřin

KONFERENCE ČESKO NA KŘIŽOVATCE
ZA ÚČASTI PŘEDSEDY VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY PETRA FIALY ODHALTE VIZE A STRATEGIE NA PŘÍŠTÍCH 30 LET

  • Potřebuje Česká republika novou národní vizi a strategii?

  • Kde jsou hrozby a příležitosti pro naši ekonomickou konkurenceschopnost?

  • Musíme jednat odvážně a rychle nebo máme dost času?

Čelní představitelé významných firem a zaměstnavatelských organizací, zástupci finančního sektoru, představitelé stavebnictví a klíčoví manažeři diskutovali na konferenci o formulaci a prosazení celospolečenské vize, efektivních strategiích a podmínkách pro nastartování nového ekonomického růstu českého hospodářství.

Je žádoucí a nezbytné identifikovat klíčové hrozby a překážky, které brzdí a limituji růst české ekonomiky a zároveň využít všech příležitostí a potenciálu, který Česká republika má, ať už díky své poloze v srdci Evropy, své průmyslové tradici nebo svým úspěšným firmám a podnikatelům nejen v tradičních, ale také v nových oborech průmyslu a podnikání s vysokou přidanou hodnotou.

Je společnou odpovědností politické reprezentace státu, zástupců podnikatelů, zaměstnavatelů a zástupců zaměstnanců přinést nezbytnou shodu na dalším směrování našeho státu a jeho budoucí prosperity.


program konference

čas

08:30 – 09:30

Registrace účastníků a hostů

09:30 – 10:00

Zahájení konference, vystoupení předsedy Vlády ČR Petra Fialy

10:00 – 10:10

Výsledky podnikatelského průzkumu

PRIORITNÍ OBLASTI STRATEGICKÝCH INVESTIC

Představení základních hrozeb, příležitostí a návrhy na stanovení cílů a strategie

čas

10:10 – 10:20

Energetika

10:20 – 10:30

Dopravní a datová infrastruktura

10:30 – 10:40

Financování a kapitálový trh

10:40 – 10:50

Dostupné bydlení

10:50 – 11:00

Trh práce

11:00 – 11:10

Vzdělávání, věda, výzkum, inovace

11:10 – 11:20

Smart Future – investice do nových oblastí a technologických projektů

11:20 – 11:35

Reakce předsedy Vlády ČR

11:35 – 11:45

Shrnutí a závěry z diskuze

11:45 – 12:00

Pauza na občerstvení

KOORDINACE A PŘÍPRAVA PRO JEDNÁNÍ VLÁDNÍHO VÝBORU

Prezentace legislativních a jiných návrhů k tématům z dopoledního bloku

čas

12:00 – 12:15

Energetika, dopravní a datová infrastruktura

12:15 – 12:30

Dostupné bydlení

12:30 – 12:45

Trh práce

12:45 – 13:00

Vzdělávání

13:00 – 13:15

Financování a kapitálový trh

13:15 – 13:30

Smart Future – věda, výzkum, inovace

13:30 – 14:00

SHRNUTÍ – ZÁVĚRY DISKUSE

konferenci moderuje: Michala Hergetová

Cena konference: 1500 Kč bez DPH

pořadatelé

Články

Navýšení kvót na kvalifikované pracovníky ze zahraničí pomůže firmám dokončit zakázky a posílí příjmy státního rozpočtu

18.10.2023

Číst článek

Komora chce zrušit knihu jízd. Rozlišování pracovních a soukromých cest firmy zatěžuje

10.10.2023

Číst článek

zdeněk zajíček: Obíhat úřady musí data, nikoliv podnikatelé. Jednotné měsíční hlášení je první skvělý krok

15.9.2023

Číst článek

Analýza: Úroveň českého školství se propadá pod evropský průměr

5.9.2023

Číst článek

Hospodářská komora: Prosperitu a stabilitu státu bude limitovat nedostatek pracovníků

30.8.2023

Číst článek

Zdeněk Zajíček: Česko se ocitlo v „pasti středních příjmů“. Zpomalí růst mezd i životní úroveň

30.8.2023

Číst článek

Analýza Hospodářské komory: Stát musí přijít s novou bytovou strategií. Bez ní se bude nedostupnost bydlení dále prohlubovat

30.8.2023

Číst článek/

Místo konání

O2 universum, Praha,

Českomoravská 2345/17,
190 00 Praha 9 – Libeň

Ke stažení

Název

Odkaz

Výsledky průzkumu:

Stáhnout ýsledky

SWOT analýza ČR:

Stáhnout analýzu

Videa z konference:

Ke zhlédnutí zde

Dopolední blok

Prioritní oblasti strategických investic

ENERGETIKA

1. Cyrani

DOPRAVNÍ A DATOVÁ INFRASTRUKTURA

2. Nouza I

3. Šedivý

FINANCOVÁNÍ A KAPITÁLOVÝ TRH

4. Juchelka

5. Brabec

DOSTUPNÉ BYDLENÍ

6. Salomon

7. Pardubický

TRH PRÁCE

8. Wojnar

9. Vohánka

VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDA, VÝZKUM INOVACE

10. Úlovcová I.

11. Ševčík I.

SMART FUTURE - investice do nových oblastí a technologických projektů

12. Švejda

13. Žák

ODpolední blok

Legislativní a jiné návrhy

ENERGETIKA, DOPRAVNÍ A DATOVÁ INFRASTRUKTURA

14. Krejčiříková

15. Nouza II, Hanzlík

DOSTUPNÉ BYDLENÍ

16. Soudný

TRH PRÁCE

17. Prouza Rezlerová

VZDĚLÁVÁNÍ

18. Úlovcová

19. Ševčík

SMART FUTURE - věda, výzkum, inovace

20. Marik

fotogalerie z konference

Archiv akcí

Datum konání

Název akce

Odkaz

1.8.

Test názvu akce 2

zobrazit

1.7.

Test názvu akce 1

zobrazit

Datum konání

Název akce

Odkaz

1.4.

Test názvu akce v dubnu

zobrazit

1.2.

Test názvu akce v únoru

zobrazit

Kontakty

Pro média

press@komora.cz